praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca
praca

PL

POLSKIE ZNAKI GRAFICZNE

Praca dyplomowa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor: dr Adam Kamiński

-

Książka zawiera prezentację wybranych, polskich znaków firmowych oraz wywiady z mistrzami znaku: Karolem Śliwką, Ryszardem Bojarem oraz Romanem Duszkiem. Wiele znaków graficznych, które do dzisiaj obserwujemy, albo do niedawna obserwowaliśmy na polskich ulicach, powstało w drugiej połowie XX wieku. To właśnie projektantom graficznym działającym w tym okresie poświęcona jest ta publikacja. Zaprezentowane zostało w niej 50 znaków zaprojektowanych w okresie 50 lat (1946-1996) przez 50 projektantów, takich jak Stefan Bernaciński, Ryszard Bojar, Jerzy Cherka, Roman Duszek, Jan Hollender, Jarosław Jasiński, Emilia Nożko-Paprocka, Karol Śliwka, Leon Urbański, Tytus Walczak, Franciszek Winiarski i wielu innych. W 2014 roku książka została zaprezentowana jako projekt specjalny w Londynie na wystawie Designing Polska Design In Poland.

EN

POLSKIE ZNAKI GRAFICZNE

Diploma work at the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Supervisor: Adam Kamiński, D.F.A.

-

The book comprises a selection of picked Polish trademarks and interviews with the masters of signs: Karol Śliwka, Ryszard Bojar as well as Roman Duszek. A great deal of graphic signs which we have been observing so far or observed until very recently in the streets of Poland were brought into being in the mid-20th century. The graphic designers active in this particular period are the focal point of the given publication. It presents fifty graphic signs designed within the time span of fifty years by fifty designers, such as Stefan Bernaciński, Ryszard Bojar, Jerzy Cherka, Roman Duszek, Jan Hollender, Jarosław Jasiński, Emilia Nożko-Paprocka, Karol Śliwka, Leon Urbański, Tytus Walczak, Franciszek Winiarski and many more. The book was featured as a special project at the Designing Polska Design In Poland exhibition in London.

WELCOME TO THE INTELLECTUAL SKATEPARK

title

OWZG BOOK

title

ODYSSEUS

title

NO WIFI

title

TWO

title

MEDICINE

title

GREED

title

MOTIV

title

DICK4DICK – tau Ceti e

title

THE KNIGHT

title

INTERSTELLAR

title

FABLES FOR ROBOTS PT. 1

title

AMPACITY

title

SIBLY

title

COSTA

title

DOWNES BRAIDE ASSOCIATION

title

US AND THEM

title

ALTERNATIVE LONGBOARDS

title

LOGO SET

title

DUKE RISING

title

RAT MILLER

title

MAYA GALATTICI

title

WE ARE MEANING

title

DELAY STUDIO

title

ARTIFICIO CONCEAL

title

BACON

title

ZNAK MAGAZINE 719

title

MOVEMBER

title

FEAST OF WOLVES

title

PITU PITU

title

JAZZ ON THE WING

title

BOHREN & DER CLUB OF GORE

title

STRANGERS

title

POLSKIE ZNAKI GRAFICZNE

title

ZNAK

title

ACAPULCO

title

STATISTICS

title

LITOGRAFIA

title